o ringerO-ringer

O-ringer som tetninger til offshore og industri. Vi leverer o-ringer etter mål som passer dine spesifikasjoner. Omfattende utvalg av standard o-ringer i NBR, Viton og EPDM. Det er ingen verktøy kostnader for ikke-standard størrelser, ingen minimums bestillingsantall. 

Maksimalt 5 ukers leveringstid for ikke-standard dimensjoner. 
Ingen minimumskvanta for ikke standard hårdhet eller farge.
Ingen minimumskvanta for spesielle varianter som Butyl og Kloroprene. 

Funksjon og Materialer
O-ringer er dobbeltvirkende tetninger med sirkulær form og sirkulært snitt. O-ringer lages oftest av en elastomer (gummimaterial), men kan også lages av andre materialer som PTFE eller metall.

O-ringen har den enkleste geometriske formen av alle tetninger. Den tar liten plass, er lett å montere og er billig. Ved statisk innbygning, det vil se der tetteflatene er i ro i forhold til hverandre, vil det ikke oppstå lekkasje dersom leverandørens retningslinjer for innbygging følges.

Materialet i O-ringer er vanligvis en elastomer, som oftest i NBR(Nitril) eller FPM(Viton), og det kan sammenlignes med en væske med høy viskositet, seighet. Når ringen blir utsatt for trykk forplanter trykket seg praktisk talt likt i alle retninger(Pascals lov). Det trykket som oppstår inne i O-ringen på grunn av sammenpressingen, blir stort nok til å hindre lekkasje. Med økende trykk i mediet øker også trykket på O-ringen, det vil di tettetrykket. Tettetrykket er derfor bestandig større enn trykket fra mediet.

Hvilket material en O-ring har, er vanskelig å fastslå dersom den ikke allerede er definert. vi kan utføre enkle prøver, men det beste er å få rede på hvilke betingelser O-ringen skal arbeide under, det vil si trykk, temperatur, medium, størrelsen på spalten og eventuelt hastighet ved dynamisk innbygging. O-ringer bygges for det meste inn i rektangulære spor. Når det gjelder trykk så gjelder følgende som en tommelfingerregel:

Strekking og stuking av en O-ring
Varig strekking bør ikke overskrides 6 % av innerdiameterene. Ved 1 % strekking får vi redusert tverrsnittet med ca 0,5 %. Vi bør ikke stuke O-ringen mer enn 3 % ellers kan vi få en stor slyng og vanskeligheter ved montasjen.

amc mecanocaucho modulbilde2